หนังโป๊ XXX | ดูหนังโป๊

หนังโป๊ XXX | ดูหนังโป๊

ในปัจจุบัน เกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นมากมายโดยมีสาเหตุจากหลากหลายด้าน ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อปัญหาอาชญากรรมเหล่านี้ คือ ปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทำให้คนตกงาน ไม่มีรายได้จึงตัดสินใจก่ออาชญากรรม อีกปัจจัยต่อมาที่ส่งผลต่อการเกิดอาชญากรรมและสร้างปัญหาให้แก่สังคมหรือแม้กระทั่งประเทศชาติในระดับร้ายแรงไม่แพ้กัน คือ สื่อลามก ที่กระตุ้นและมีอิทธิพลต่อการเกิดอาชญากรรมและการกระทำความผิดทางเพศ ทั้งนี้ ผู้ที่ก่อปัญหาที่มีสาเหตุมาจากสื่อลามก มีตั้งแต่วัยผู้ใหญ่จนถึงเยาวชน ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาของสังคมและเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน ในบทความนี้เราจะพูดถึงปัญหาอาชญากรรมและการกระทำความผิดทางเพศอันเกิดจากสื่อลามกเป็นหลัก รวมถึงแนวทางในการแก้ไข

ก่อนอื่นๆ เราขอมาเริ่มต้นด้วยความหมายของ สื่อลามก กันก่อน สำหรับคำว่าสื่อลามากนั้น ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Pornography เป็นสื่อที่ถูกสร้างขึ้นมาในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น วรรณกรรม ภาพถ่าย ประติมากรรม วิดีโอ นิตยสาร การ์ตูน แอนนิเมชั่นภาพเคลื่อนไหว แถบบันทึกเสียงหรือแม้แต่วิดีโอเกมและหนัง X โดยมีวัตถุประสงค์ในการเร้าอารมณ์ทางเพศของผู้ที่รับชมสื่อนั้น ทั้งนี้ สิ่งที่บันทึกลงไปในสื่อ อาจใช้ผู้ใหญ่ที่เป็นคนจริงๆทั้งเพศชายและเพศหญิงหรือสร้างภาพสมจริงโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือภาพวาดกราฟฟิกรวมถึงภาพเคลื่อนไหวแอนนิเมชั่นที่จัดว่าเป็นสื่อเทียม ทั้งนี้ “ สื่อลามกอนาจาร “ เมื่อพิจารณาตามตัวบทกฎหมายและแนวคำพิพากษาศาลฎีกา หมายถึง สิ่งที่ผู้พบเห็นแล้วมีความรู้สึกน่าอุจาดบัดสี น่าอับอาย เป็นสื่อที่แสดงออกในรูปของภาพเปลือยมนุษย์ ภาพอวัยวะเพศทั้งหญิงและชาย หรือภาพการร่วมเพศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้พบเห็นเกิดความใคร่ทางกามารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือสิ่งอื่นใดก็ตาม หากมีลักษณะและจุดประสงค์ดังกล่าว ล้วนเป็นสื่อลามกทั้งสิ้น (ธนะชัย ผดุงธิติ , สื่อลามกกับผู้กระทำความผิดทางเพศ , 2545)

xxx ญี่ปุ่น | สื่อลามก | หนัง av

สำหรับระดับในการจัดอันดับของสื่อลามกว่าต้องลามกแค่ไหนถึงจะผิดกฎหมายนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ กล่าวคือ สื่อลามกนั้นมันมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ประเภทที่หนึ่งที่เรียกว่า Pornography หรือ งานลามกหรือสิ่งเราอารมณ์ทางแพทย์ อันประกอบด้วย การแสดงถึงพฤติกรรมทางเพศไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือภาพที่นำไปสู่การตื่นเต้นทางเพศหรือยั่วยุกามารมณ์หรือทำให้เกิดกำหนัด และอีกลักษณะหนึ่งคือ Obscenity หากแปลเป็นไทยคือ ความหยาบคายหรือความอนาจาร ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกอันน่ารังเกียจ เช่น แสดงถ้อยคำหรือวัตถุสิ่งของทางเพศในลักษณะที่หยาบช้าน่าเกลียด ซึ่งในกฎหมายก็ไม่มีบทนิยามชัดเจนเอาไว้ เป็นหน้าที่ของศาลที่ต้องตีความ

ตอนนี้เราได้รับทราบความหมายของสื่อลามก ผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากสื่อเหล่านี้รวมถึงระดับความรุนแรงของสื่อลามกประเภทต่าง ในส่วนต่อไปเราจะพูดถึงแนวโน้มของปัญหาสื่อลามกในรายละเอียดเพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้น

แนวโน้มของปัญหาจากสื่อลามก

โลกในยุคปัจจุบันนั้น มีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงสื่อต่างๆได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโลกทั้งใบเข้าด้วยกัน สิ่งที่ตามมาคือปัญหาที่เกิดจากการใช้งานสื่อลามกผ่านโลกอินเตอร์เน็ตทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนรวมถึงตัวเลขการเข้าถึงสื่อเหล่านั้นโดยผู้ใช้งานที่สูงขึ้นอย่างมากจนน่าตกใจ ทั้งนี้ เนื้อหาที่นำเสนอผ่านทางสื่อลามกบนอินเตอร์เน็ตส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงลบมาขึ้น เนื่องจากมีการเพิ่มรูปแบบในการนำเสนอที่หลากหลาย ไมว่าจะเป็น การสนทนาออนไลน์ กระดานข่าวสาร เว็บไซต์ การแสดงความเห็นและเผยแพร่รูปภาพส่วนตัวของผู้ใช้งาน สิ่งเหล่านี้ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้นสามารถนำรูปภาพอนาจารของตัวเองมาอัพโหลดลงบนโลกออนไลน์ รวมถึงการแสดงออกด้านความคิดเห็นในเรื่องเพศของตนเองอย่างไม่เหมาะสม สิ่งที่กล่าวไปนี้ สำหรับสังคมวัยรุ่นไทย ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกและเป็นการให้อิสระแก่บุคคลเหล่านั้นในการแสดงออกโดยไม่สมควร อีกทั้งยังเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อในฐานะผู้ผลิตสื่อลามกโดยไม่ตั้งใจได้ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีผู้ใช้งานที่เป็นเด็กและเยาวชนจำนวนมากมายที่สามารถเข้าถึงสื่อลามกและหนังโป๊ เหล่านั้นได้ทั้งที่จะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม จากข้อมูลที่ได้รับรายงานมีการประมาณการว่า ในปัจจุบัน มีเว็บไซต์และสื่อลามกที่นำเสนอสื่อประเภท “หนัง X” มากกว่าหนึ่งร้อยล้านเว็บไซต์ และหากผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเสพสื่อลามกหรือสื่อที่มีเนื้อหารุนแรงเข้าไปจะส่งผลต่อทัศนคติทางเพศเชิงลบอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

xxx ญี่ปุ่น | สื่อลามก | หนัง av

ทั้งนี้ ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าผู้ที่เสพสื่อลามกนั้นมีทุกเพศทุกวัย โดยกลุ่มเสี่ยงที่จัดว่าน่าเป็นห่วงมากที่สุดคือ ผู้เสพสื่อที่ยังเป็นเด็กหรือเยาวชน โดยในทางกฎหมายนั้นจะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงหากสื่อลามกประเภทต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ หนัง X หรือสื่อภาพเคลื่อนไหวมีการนำเสนอภาพอนาจารและลามกของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เพราะเยาวชนเหล่านี้ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว

นอกจากนี้ จากการศึกษาและ จากงานวิจัยเรื่อง “สื่อลามกกับเด็กไทย” ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเก็บข้อมูลจากเด็กประถมปลาย (4-6) เด็กมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา พบว่า  เด็กส่วนใหญ่เริ่มเสพสื่อลามกตั้งแต่ประถม 6 ( ชาย 18.3% หญิง 14.3% ) และมีเด็กบางคนเริ่มตั้งแต่อนุบาล 1 ( ชาย 0.32% หญิง 0.51% ) โดยระบุว่าดูจากท้ายวีดีโอการ์ตูนที่พ่อเปิดให้ดู เด็กมากกว่า 50% รู้จักและเสพสื่อลามกจากเพื่อน จะเห็นได้ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสื่อลามกนั้นมีทุกเพศทุกวัย แต่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือ เหยื่อที่เป็นเด็กและเยาวชนเพราะเมื่อพวกเขาเหล่านี้เติบโตขึ้น จะกลายเป็นปัญหาของสังคมและบ่อเกิดของการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ จากข้อมูลของสวนดุสิตโพลที่ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในสังคมไทยเป็นจำนวนกว่า 1,044 ราย ผลจากการสำรวจได้แสดงให้เห็นว่า สื่อลามกที่ร้ายแรงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือ การมีเพศสัมพันธ์ของคนในครอบครัว (กว่า 23%) ภาพการข่มขืนรุมโทรมเหยื่อ (22%) หนัง X ที่แอบถ่าย (20%) หนังลามกเกี่ยวกับเด็ก (19%) และอันดับสุดท้ายคือการเสนอขายสินค้าและบริการทางเพศ (16%) สำหรับสังคมไทยนั้น ปัญหาจากสื่อลามก เป็นปัญหาระดับชาติและมีความเป็นไปได้น้อยมากที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถกำจัดปัญหานี้ได้อย่างเด็ดขาดและหมดสิ้นไปจากประเทศไทย

แนวทางแก้ไขปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นจากสื่อลามกและหนัง X

  1. ในการแก้ไขปัญหาจากสื่อลามกและหนัง X ต่างๆในสังคมไทยนั้น ต้องเริ่มจากการศึกษาที่ต้นเหตุและที่มาของปัญหาเหล่านี้ในเชิงลึก แล้วเราจะพบว่าสังคมและวัฒนธรรมของไทยในสมัยก่อนเป็นสังคมปิด เรื่องเพศถือว่าเป็นเรื่องไกลตัว ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและผู้ใหญ่มักจะสอนว่าเรื่องเพศศึกษาเป็นสิ่งที่น่าอาย ทำให้เยาวชนในสมัยก่อนต้องหันพึ่งพาสื่อลามกเหล่านี้เพื่อเรียนรู้ในเรื่องที่ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคมของยุคนั้น แต่ในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของสังคมไทย รวมถึงการปลูกฝังของผู้ใหญ่และการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนของผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆได้เปิดกว้างต่อเรื่องทางเพศมากยิ่งขึ้น มีการนำเสนอการแต่งการที่หวาบหวิวในงานต่างๆ อาทิ งานจัดแสดงสินค้าและยานยนต์หรือแม้แต่ละครที่ผลิตเพื่อเผยแพร่ทางโทรศัพท์ นอกจากนี้ ยังมีภาคธุรกิจต่างๆที่แสวงหาผลประโยชน์และมุ่งแต่ทำการค้ากำไรมากเกินไปจนมองข้ามในเรื่องความเหมาะสมของเรื่องเพศและสุดท้ายมีการนำมาเผยแพร่ทางสื่ออินเตอร์เน็ตและกลายเป็นสื่อลามกไปโดยปริยาย ดังนั้น ขั้นตอนแรกในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ คือการที่ผู้เกี่ยวข้องและรัฐบาลควรเข้ามาแก้ปัญหาด้วยการเน้นย้ำและปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่สังคมไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
  2. นอกจากการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องและสมควรในข้อแรกแล้ว ผู้ออกกฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการสร้างกระบวนการที่แข็งแกร่งให้แก่มาตรการทางกฎหมายและในการปราบปรามสื่อลามกที่ในปัจจุบันยังสามารถพบได้ทั่วไปและแพร่หลาย ทั้งในสื่อรูปแบบของซีดีหนัง X นิตยสารประเภทปลุกใจเสือป่าและเนื้อหาลามกบนโลกอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งกระบวนการที่มีความสำคัญไม่แพ้แนวทางแก้ไขปัญหาสื่อลามกและอนาจารในสังคมไทยข้ออื่นๆ คือ โทษบังคับทางอาญาที่มีผลบังคับใช้กับสื่อลามกทุกประเทศ นั่นก็คือ มาตรา 287 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติปราบปรามการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พ.ศ.2471 ซึ่งในปัจจุบันมีโทษบังคับที่เบาและไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ผู้ที่กระทำความผิดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและไม่หลาบจำต่อความผิดและโทษที่ได้รับ
  3. สำหรับอีกแนวทางที่มีความสำคัญเช่นกันในการแก้ไขปัญหาสื่อลามกในสังคมไทยนั้น คือการที่ต้องคำนึงถึงความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมของเยาวชนและคนไทยจากภูมิภาคต่างๆ โดยแบ่งการแก้ไขปัญหาสื่อลามกกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อาทิ เด็กในเมืองหลวง เด็กในชนบท เด็กที่อยู่ในระบบการศึกษา เด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา เด็กเร่ร่อนหรือเด็กจรจัด เด็กที่มีครอบครัวสมบูรณ์หรือเด็กบ้านแตกที่มีปัญหา ซึ่งแต่ละกลุ่มที่ได้กล่าวไปนี้มีวิธีในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน ผู้ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาต้องสามารถทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและภูมิหลังของแต่ละกลุ่มอย่างถ่องแท้ จากนั้น จึงจัดแนวทางแก้ไขปัญหาและให้การศึกษาอย่างถูกต้อง ด้วยวิธีนี้จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเยี่ยมให้แก่ประเทศชาติในคนของสังคมทุกระดับ

เกร็ดความรู้และข้อเท็จจริงที่คุณควรทราบเกี่ยวกับสื่อลามก

ในทุกๆวินาที จะมีผู้รับชมสื่อลามกจากทางเว็บไซต์ต่างๆถึงกว่า 30,000 คน

ในทุกๆนาที จะมีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ส่งต่อหรือถ่ายโอนภาพและสื่อลามกให้แก่ผู้อื่นๆผ่านทางอีเมลถึงมากกว่า 1.7 ล้านครั้ง

ในทุกๆชั่วโมง ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการเผยแพร่และเปิดเผยภาพวิดีโอลามกหรือหนัง X แบบเห็นกันจะๆถึงกว่าสองคลิป

ในทุกๆวัน เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาอำนาจของโลก มีผู้มารับบริการเช่าหนัง X และวิดีโอลามกมากกว่าสองล้านเรื่อง

ในทุกๆเดือน มีอัตราส่วนของเยาวชนหรือเด็กหนุ่ม 9 จากใน 10 ราย และเด็กสาว 3 จากใน 10 รายในประเทศสหรัฐอเมริกาที่รับชมสื่อลามก

ในทุกๆปี อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกและหนัง X ในทั่วโลกสามารถสร้างรายได้มหาศาลถึงกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจอย่างยิ่ง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่านและสามารถนำแนวทางที่ได้นำเสนอมาใช้ในการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่บุตรหลานของท่านและป้องกันพวกเขาเหล่านั้นจากการตกเป็นเหยื่อของสื่อลามกได้

xxx ญี่ปุ่น | สื่อลามก | หนัง av

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์แห่งความบันเทิงที่เว็ บplentyofsyph.com ที่นี่คือโลกส่วนตัว โลกของหนังโป๊ออนไลน์ หนังxxx หนังav คลิปหลุด หนัง18+ และความบันเทิงมากมายรอพวกคุณอยู่  ที่สำคัญเว็บนี้ฟรีทุกอย่างทุกความเคลื่อนไหวไม่เก็บตังและเรายังอัพเดทหนังโป๊อยู่ตลอด  คุณสามารถตามหาหนังโป๊ที่คุณต้องการได้ภายในคลิกเดียวโดยผลลัพที่ท่านต้องการมีมามายถึงหลักร้อยถึงหลักพันคัดสรรมาให้แต่เด็ดๆ  ไม่เด็ดไม่เอานะคร้าบบบบ  เพราะที่นี้คือแหล่งเว็บโป๊ที่คุณต้องการ

หนังx หนังavที่เว็บเรานี้มีทุกแบบทุกสไตล์ทั้งขาว ผิวสองสี  จิ๋มเล็ก หีใหญ่ สาวสวยเซ็กซี่ แต่งชุดสยิว น้อยชิ้น หรือจะสามารถดูรูปโป๊ก็ได้หากท่านเบื่อสำหรับการรับชมแบบวีดีโอ  ถ้าหากท่านต้องการค้นหาสิ่งที่ท่านต้องการหล่ะควรทำอย่างไร  ง่ายๆเลยเพียงแค่ท่านพิมพ์คีย์เวิทต่างๆที่ท่านต้องการที่ต้องเช่น  นมโต สาวเซ็กซี่  หนังโป๊ญี่ปุ่น ไทย เราก็จะมีการติดแท็กเอาให้เพื่อเป็นการง่ายต่อการค้นหาวิดีโอเด็ดๆต่างๆมากมายแค่นี้ง่ายๆท่านก็สามารถรับชมหนังโป๊ หนังx หรือหนังav อิโรติกกันได้ฟรีๆผ่านออนไลน์กันเลยทีเดียว  ซึ่งเว็บไซต์องเรามีทั้งหนังเสียว หนังโป๊ญี่ปุ่น หนังโป๊ไทย หนังโป๊ฝรั่งโดยเราจะมาอธิบายกันว่ามีวีดีโอประเภทอะไรบ้างเย็ดท่าไหนบ้างโดยนี่แค่1ส่วน10แต่จะเด็ดแค่ไหนก็ต้องไปลองรับชมกันเอง โดยวีดีโอของทางเว็บไซต์เราจะมีทั้งไทย ญี่ปุ่น ฝรั่ง หรือแม้กระทั่งคลิปหลุดก็สามารถสรรหามาให้ท่านผู้ชมรับดูเพื่อความบรรเทิงได้เลยน่ะครับ โดยเราจะแยกส่วนของหนังโป๊เป็นหลายประเภทมีทั้งชายรักชาย ชายรักหญิง หญิงรักหญิง หรือแม้กระทั้งแม่ลูกอ่อนกับน้องชายก็มีน่ะครับ  และทีเด็ดคือผู้เข้าชมสามารถรับช่องผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตได้กันแบบฟรีๆไม่ต้องจ่ายตังเสียตังกันซักบาทเดียว ความสุขก็สามารถมาส่งท่านถึงที่บ้าน ที่ห้องนอน หรือห้องน้ำได้แล้ว  และที่เด็ดไปกว่านั้นคือเราจะอัพโหลดหนังโป๊ให้พวกท่านๆได้ดูกันแบบวันต่อวัน  อัพเดทใหม่แบบทุกวัน และเรายังค่อยปรับปรุงวีดีโอที่เสียหายให้กลับมาดูได้อีกครั้งโดยเพียงคลิ๊กที่วีดีโอมีปัญหา เราก็จะส่งทีมงานไปรีบดำเนินการแก้ไขให้วีดีโอสามารถกลับมารับชมหนังโป๊ได้อีกทั้ง  ในเว็บไซต์ของเราก็เหมือนกับเพื่อนคู่ใจยามว่างยามเหงาทั้งหญิงชายมีทั้งหนุ่มหล่อกล้ามโต ควยไซต์ใหญ่ ควยยาว  ควยขาว  ควยดำ ไทยและเทศ หรือแม้กระทั้งสาวสวย หมวย นมอึ๋ม อัพไซต์มา นมใหญ่ไซต์บิ๊กของจริงทั้งน้านนนนน  ผิวขาว ผิวแทน ตัวเล็กนมใหญ่ โม๊กเก่ง ขย่มปังๆ จิ๋มสวยก็มี จิ๋มฟิตก็มีอีกตั้งหาก  ซึ่งการเข้าใช้บริการของท่านจะไม่มีใครสามารถรู้ได้แต่ทางเราจะคอยเก็บยอดวิวของท่านๆในแต่ล้ะสัปดาและแต่ละเดือนเพื่อประมวลผลว่าคลิปไหนดีคลิปไหนเด็ดที่จะทำเป็นวิดีโอยอดฮิตตามสัปดาและเดือนเพื่อเป็นการกระจายความสุของผู้ใช้ผู้รับชมทุกคน ที่มีความคิดเห้นที่ตรงกันว่าเรื่องไหนเด็ดเรื่องไหนโดนและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆยังสามารถโหลดความชอบความพึงพอใจวีดีโอนั้นๆที่ท่านดูอยู่ได้อีกด้วย  ช่วยกันเชียร์ให้วิดีโอที่ท่านชื่นชอบขึ้นสู่วิดีโอยอดฮิตอีกครั้ง   ท่านสามารถทำหนังโป๊ทีท่านชื่นชอบหลายเรื่องทำเป็นคอเลคชั่นเป็นของตัวเองเอาไว้สามารถกลับมาดูวิดีโอที่ชื่นชอบได้อีกครั้ง หรือหากค้นเจอวิดีโอเด็ดๆก็สามารที่จะเพิ่มหนังโป๊ หนังavลงไปใหม่ในคอเลคชั่นก็ได้โดยกดตรงที่เพิ่มเก็บไว้เป็นคอเลคชั่น แต่นี้ง่ายๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก็สามารถกลับมาดูตามหาคอลเล็คชั่นที่เราเก็บเอาไว้ได้แล้ว  หรือหากว่าต้องการคอลเลคชั่นอื่นๆก็สามารถมองหาคอลเลคชั่นต่างๆนี้ได้โดยอาจจะมีเพื่อนๆสร้างเอาไว้หรือทางโปรแกรมสร้างคอลเลคชั่นส่วนบุคคลไว้ให้พวกท่านไว้แล้วก็ได้ เพื่อเป็นการไม่จำเจจนเกินไป ได้ดูหีใหม่ๆบ้างจะได้ไม่น่าเบื่อสำหรับท่านๆทั้งหลายๆ จะดูแบบเย็ดหี เย็ดตูด เย็ดปาก เย็ดนมก็ดูกันไปตามสบายเพราะเว็บมันฟรี ทุกอย่างคือฟรี ออนไลน์อีกทั้งยังอัพเดทวันต่อวัน ดูกันไปให้น้ำหมดติดตามกันได้ทุกวันทุกอาทิตย์และมารอลุ้นดูว่าหนังโป๊เรื่องไหนที่จะขึ้นเป็นท็อปฮิตติดเว็บของเรา ซึ่งหากว่ากันเรื่องหนังโป๊ฟรีพวกเราก็มีแรงบัลดาลใจและสาเหตุมาจากการชื่นชอบชองหนุ่มๆสาวๆทั้งหลายที่มีความเหงา ความเงี่ยน หรือเบื่อโลกที่ตรงกันมันเป็นเรื่องปกติของร่างกายครับ  บ้างคนคิดมากคิดว่าตัวเองผิดปกติที่ดูหนังโป๊คุณครับ…ทั้งโลกทุกคนก็เคยดูหนังโป๊หมดแหละใครแต่ใครจะมาบอกว่าแบบ  เฮ้ยมึงกูดูหนังโป๊มาว่าชักว่าวโครตมัน  ไม่มีหรอกครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนแต่ก็ต้องปิดปกหน่อยไม่ใช่เปิดเผยซะหมดเปลือก  เว็บหนังโป๊ หนังxที่เราสร้างมาก็เพื่อเป็นที่ผ่อนคลายอย่างที่กล่าวไว้คนเราถ้าไม่ปลดปล่อยอารมณ์เราจะเครียดอย่างเห็นได้ชัด  มันมีผลกระทบต่อร่างกายน้ะครับทำให้หงุดหงิด  ฟุ้งซ่านรู้สึกไม่โอเคอ้ะ  ปล่อยอารมณ์เราให้ตามไปทำไรที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ทำกันไปครับคุณชักว่าวอยู่บ้านไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนผมชักว่าวอยู่บ้านไม่เห็นมีใครตายซักคน ดีกว่าการเก็บกดตัวเองแล้วถ้าวันใดเราควบคุณตัวเองไม่ได้แล้วเกิดอารมณ์ชั่ววูบนั่นแหละครับที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน  อยากให้เพื่อนๆทุกคนได้เปิดหูเปิดตาปลดปล่อยบ้างชีวิตต้องการความคลายเครียดซึ่งการคลายเคลียดนั้นก็คือการดูหนังโป๊ง่ายๆจากเว็บไชต์ของเรา  จะไปแคร์ทำไมที่จะต้องเสียตังเพื่อดูหนังโป๊จ่ายตังเพื่ออะไรเอาตังแดกเหล้าดีกว่า เพราะเว็บเรารวมให้หมดทุกอย่างที่คุณต้องการนมเล็ก นมใหญ่ แถมยังคัดเรื่องเจ๋งๆดีๆที่คนดูชื่นชอบมาให้อีกด้วย เพื่อนๆทุกคนสามารถคอมเม้นใต้วีดีโอได้ โดยคลิ๊กที่คำบรรยาย แสดงความคิดเห็น สามารถติดชมหรือข้อเสนอเพิ่มเติมได้สามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องเหมือนพี่น้องเพราะเราทุกคนก็เหมือนอยู่โลกเดียวกัน หัวอกเดียวกันเราเข้าใจซึ่งกันและกัน โลกอินตอร์เนตมันกว้างครับทำไรก็ทำ  แต่อย่าเดือดร้อนคนอื่นๆเค้า  ในเว็บโป๊นี้ทั้งหญิงและชายหนังโป๊ที่เราเอามาให้ชมมีมากมาย หนังAV หนังโป๊ญี่ปุ่นจะมีทั้งสาวๆวัยรุ่นอายุ18หรือหนุ่มสาววัยทำงานที่มีความต้องการทางอารมณ์มาเจอกันซื้อแต่ล่ะฉากแต่ล้ะตอนบอกเลยว่าน้ำพุ่งตั้งแต่ยังไม่ได้เย็ดกันเลยครับ ผมจำได้มีอยู่หนึ่งวีดีดอที่ตราตรึงใจมากแต่ไม่ได้จำชื่อเรื่องรู้แต่ว่าโครตดีเอาใจผมไป10เต็ม10ดาวคือหนังโป๊ญี่ปุ่นทำออกมาได้น่านับถือจริงๆครับเนื้อเรื่องหรือเสียงครางหีแดงๆสีหน้าท่าทางคือเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งหนังโป๊แต่คนญี่ปุ่นติดที่ขนาดไม่เท่ากับของฝรั่งทั้งนมทั้งหีต่างกันของเอเชียเราหาชมพูแดงๆยากครับเพราะเซลผิวเราไม่เหมือนกันแต่ถ้าเอเชียผิวขาวอันนี้ก็โชคดีไปเพราะทั้งหีจะชมพูแล้วตัวยังเล็กแต่ปัญหาอย่างนึงของเอเชียคือนมเล้กอาจเป็บนบางคนแต่เท่าที่ผมดูหนังโป๊มานมเอเชียส่วนมากจะเ็กกว่านมฝรั่งครับหรือประสบการณืจะน้อยกว่าดาราหนังโป๊ฝรั่งก็ไม่รู้ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันครับฝั่งเอเชียได้ตรงตัวเล็กน่ารักสะพวกพกพา เสียงครางอารมณ์ขึ้นเยอะกว่าของฝรั่ง(ในความคิดเห้นส่วนตัว)และถ้ามองด้ายฝั่งชาควยเล็กไปหน่อยแต่ซอยเก่งกว่าฝรั่งครับดั่งสุภาษิตที่ว่าเล็กสั้นขยันซอย การเลียหีของคนเอเชียก็ดูจะดุดันเหลือเกินทำซะสาวๆครางกันจนเสียงดัง เรามาดูในฝั่งของฝรั่งกันบ้างส่วนใหญ่แล้วหีฝรั่งจะอมชมพูบางคนปีกหญบางคนปีกสั้นแต่นั้นไม่สำคัญครับมันอยู่ที่ลีลาและท่าทาง  ส่วนมากจะเห็นผู้หญิงขึ้นคร่อมซะเยอะมากกว่าเอเชีย ส่วนหญ่เอเชียก็นอนอ่อยห่เย็ดไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นแต่ทางฝรั่งจะเห็นผู้หญิงขึ้นคร่อมกันมากกว่าไม่รู้ว่าเงี่ยนหรืออย่างไรแต่ดูแล้วก็อยากให้ขุ้นผมบ้างจะยอมให้ขย่มจนหักตายเลยครับถ้ามาเปรีบเทียบเรื่องโม๊กควยแล้วล่ะก็ผมว่าสูสีน่ะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านเลือกเลยว่าชอบแบบไหนแต่ผมชอบฝรั่งมากกว่าเพราะเวลาดม๊กหน้าดูซาดิสนิดๆเพราะผมว่าทางเอเชียจะดูอ่อนหวานเวลาโม๊กมากกว่าคือชอบแบบเถื่อนๆแบบดูดดกูแรงๆเอาแรงๆมือก็ลูบควยลูบไข่บ้าง ไม่เอาแบบมองๆดูดๆน่ารักๆเพราะผมเน้นซาดิส

ตอนถึงตอนนี้เพื่อนๆพี่น้องก็อยากจะดูหนังโป๊กันแล้วใช่ไหมมมม ! แต่เราขอพูดก่อนว่าไม่ว่าจะท่าหมา ท่านารี ท่าขย่มเราก็จัดเต็มมาให้ได้ดูกันโดยถ้าดจากหนังโป๊18+ที่ผมเคยดูแล้วล่ะก็ส่วนใหญ่ที่นิยมก็จะเป็นท่าเบสิค  ท่าหมา บางครั้งก็หญิงขึ้นบางเพื่อนๆมีท่าไหนในดวงใจกันบ้างล่ะครับ มิสชั่นนารีก็โอเคแต่สำหรับหนุ่มๆผมว่าท่าหมานี่อันดับหนึ่งเลยรู้เลยว่าเข้าลึกอุ่นๆแชะๆโอ้ยพูดแล้วก็เสียว  กิจกรรมที่ผมแนะนำเลยเพื่อนๆควรลองดูหนังโป๊กับแฟนเพื่อเพิ่มอัถรสในการรับชมเป็นวิธีที่แปลกใหม่ อย่างน้อยก็ดีกว่าอยุ่คนเดียวน่ะครับโดยเราก็เลือกสเปคที่เราชอบสำหรับผมแล้วถ้าหนังโปเรื่องไหนที่นางเอกสวยอันนี้โอเคครับแต่ถ้าไม่ใช่สเปคก็อย่าจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ย้ำน้ำครับย้ำว่าต้องลีลาเด็ดจะมานอนเย็ดให้ผู้ชายออกแรงคนเดียวมันไม่โอครับกูก็มีเหนื่อยช่วยกันบ้างอย่าให้ผมออกกำลังกายคนเดียวเรื่องบนเตียงมันเป็นเรื่องของคน2คนที่เกิดความเงี่ยนพร้อมกันและตอนสุดท้ายหากคุณรักกันจริงเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังโป๊บางคนเมียไม่มีเวลาช่องทางนี้คุณมาถูกแล้วครับดีกว่าออกไปข้างนอกให้เปลืองเงินเรืียนรุ้ท่าใหม่ๆกันไปแล้วลองเอาไปใช้กับภรรยาแล้วท่านทั้ง2จะมีความสุขกันทั้งคุ่สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุท่านที่ได้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์โป๊ของผมพวกผมสร้างเว็บนี้กันอย่างสุดความสามารถทำไปว่าวไปก็เป็นได้อย่างให้ผูรับชมทุกท่านสนุกและได้รับความบันเทิงจากเว็บไซตืผมอย่างน้อยก็ขอให้ได้ช่วยผ่านคลายเปิดโลกใหม่ที่ไม่จำเจ ช่วยกันประหยัดๆครับเก็บเงิกแดกเหล้าดีกว่าสุดท้ายจริงๆผมขอขอบคุณทุกท่านที่อ่านมาถึงตรงนี้ผมจะพยายามทำหนังดป๊ดีๆมาเรื่อยๆและจะคอยปรับปรุงแก้ไขผลงานหรือวิดีโอต่อไปยังไงก็ขอให้ท่านสนุกกับการรับชมขอบคุณครับ